KATI ATIK BERTARAFI

Katı Atık Bertarafı

Çöpten elektrik üretiminde metan gazı kullanılır. Özellikle çöplerin zaman içerisinde çürümeye başlaması ile birlikte artan metan gazı, elektrik üretimi için depolanmaktadır. Böylece elde edilen gazın elektriğe dönüştürülmesi ile birlikte çöplerden elektrik enerjisi elde edilebilmektedir.

AB’ye uyum sürecinde “Atıkların Bertarafı” 
Tüm dünyanın alternatif çözüm aradığı iki önemli sorundur.
 
Kyoto Anlaşması
 
1995 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde dünyanın bu gidişatına ve salınan tehlikeli gazların oluşumuna neden olan vahşi çöp depolama sistemine son vermek istemiyle oluşan zehirli gazları önlemek amacıyla bir kurul kurulur.

Takip eden zaman sürecinde, ülkelerin gösterdiği uyum çerçevesinde atıkların vahşi depolanmasına son verilmesi 2005 yılında tüm dünyada gelişmiş ülkelerin oy birliği ile kanun hükmüne bağlanmıştır.
 
Ülkemiz 5 Şubat 2009 da yasayı tüm içeriği ile kabullenerek kanunlaştırmıştır.

Yayınlanan tasarıyla 2012 yılı sonuna kadar tüm belediyelerin entegre atık depolama sistemine geçmeleri şart koşulmuştur.

 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●  ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

 

Ülkemizde bazı illerimiz modern çöp depolama sistemine geçmiş olmasına rağmen,
 
→ Birçok ilimiz hala vahşi depolama dediğimiz sistemle çöpleri boş alanlarda üst üste biriktirerek depolamakta ve her geçen gün hem atmosfer kirliliğine hem de toprak altı kirliliğine neden olmaktadır.
 
→ Bazı illerimiz de kurulan tesislerde üreyen metan gazını yakarak ısı elde etmeye veya su kaynatma sistemiyle elde edilen buharla kısmi elektrik enerjisi elde etmeye çalışılsa da yeterli olmamakla beraber, atıkların tamamı yok olmamakta, büyük bir kısmı ağır metaller içermesine rağmen gübreye çevrilmekte veya gömülmektedir. Bu sistemin adı fermantasyon veya sera-metan gazı üretim sistemi olup son 30 yılı aşkın süredir Avrupa’da uygulanmamaktadır.
 
Bu nedenle, atıkların daha sağlıklı bertarafı için, çöp yakma tesislerinin devreye sokulmasına mutlak bir ihtiyaç vardır.